20.Slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ

20.Slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Komárne a Domom Matice Slovenskej v Komárne Vás srdečne pozýva na 20. slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktorý sa uskutoční 28. mája 2013 o 17,00 (utorok) v Evanjelickom kostole na ul. Františkánov v Komárne.

Vstupné je dobrovoľné a venované Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na ulici Priateľstva v Komárne.

FOTOGALÉRIA