20. novembra 2010 - ZLATÝ VENIEC PUTOVAL DO KOMÁRNA

Spevácky zbor Concordia získal na krajskej súťaži 2 najvyššie ocenenia
Nitriansky samosprávny kraj a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s  podporou Grantového systému Ministerstva kultúry SR pripravili  KONCERT krajského kola celoštátneho festivalu a súťaže SPEVÁCKYCH ZBOROV DOSPELÝCH .

Na krajskej súťaži 20. novembra 2010 v Topoľčanoch  sa zúčastnili ženský spevácky zbor KANTÁTA zo Šurian, ženský komorný zbor STILLA PECTUS zo Štúrova, ženský komorný zbor CANTICA z Močenka. Náš okres reprezentoval  zmiešaný spevácky zbor CONCORDIA, ktorý pracuje pri MsKS v Komárne a pri MO Csemadoku v Komárne pod vedením dirigenta Istvána Stubendeka a klavírneho sprievodu  Márie Mihályovej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prezentovali sa náročným , pestrým  a zaujímavým festivalovým  programom :

  • Jacobus Gallus – DUO SERAPHIM
  • Gabriel Fauré – IN PARADISUM / MESSE DE REQUIEm /
  • Zdenék Lukáš – QUIS POTEST DICERE
  • Gioacchino Rossini – TOAST POUR LE NOUVEL AN
  • Ján Valach – TANCUJ , TANCUJ...
  • József Karai – ESTÉLI NÓTÁZÁS

Odborná hodnotiaca porota v zložení :
PaedDr. Alfonz Poliak , PhD – UMB Banská Bystrica
PhDr. Jozef Vakoš –Trenčín
Mgr. František Peter – Topoľčany

sa rozhodla najvyššie ocenenie ZLATÝ VENIEC  udeliť zmiešanému speváckemu  zboru CONCORDIA   a zbor podľa výkonnostných pásiem zaradila do  ZLATÉHO PÁSMA.
Nádhera a sila zborového spevu pritiahla spokojných a vďačných poslucháčov. Inšpiratívny pozdrav  účastníkom  odovzdala aj  predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.
Concordii ďakujeme za  úspešnú  reprezentáciu, za „ pestovanie „ speváckeho zboru a prajeme veľa úspechov  a   vystúpení, ktoré zušľachťujú, prinášajú radosť a šťastie nie jednému , ale hneď niekoľkým ľuďom naraz.
Členovia zmiešaného  speváckeho  zboru Concordia príjmu  medzi seba nových, mladých záujemcov o zborový  spev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prihlásiť sa môžu, každý pondelok o 18. hodine , v priestoroch Základnej umeleckej školy v Komárne.