20. MATIČNÉ DNI 21.10 - 28.10.2009

Dom Matice slovenskej Komárno, Regionálne osvetové stredisko Komárno, Knižnica J. Szinnyeiho Komárno zorganizovali v  dňoch 21. až 28. októbra 2009 20. MATIČNÉ DNI

s bohatým rogramom:

  • 21. októbra 2009    o 10:00 hod.     "Stretnutie po rokoch" - stretnutie spisovateľov zo Slovenska a Maďarska
  • 22. októbra 2009    o 10:00 hod.     "Dubkáčik a Budkáčik" - hudobno-dramatické pásmo pre ZŠ v knižnici J. Szinnyeiho na Palatínovej ulici. Podujatie sa uskutoční v rámci "Roka J.C. Hronského"
  • 22. októbra 2009    o 11:00 hod.     " Život a dielo Ľudovíta Jaroslava Šuleka"  -  beseda pre študentov Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne
  • 22. októbra 2009    o 12:00 hod.    " Slovo nad hrobom"  -  kladenie vencov pri hrobe Ľ.J. Šuleka
  • 23. októbra 2009    o 11:00 hod.    "Tri múdre kozliatka"  - hudobno-dramatické pásmo pre ZŠ v knižnici J. Szinnyeiho na Palatínovej ulici. Podujatie sa uskutoční v rámci "Roka J.C. Hronského"
  • 26. októbra 2009    o  8"00 hod.    Výchovné koncerty pre ZŠ
  • 27. októbra 2009    o  8:30 hod.    Súťaž v speve slovenských ľudových piesní pre žiakov ZŠ okresu Komárno
  • 28. októbra 2009    o 17:00 hod.    Slávnostné zasadnutie MO MS a OR MS pri príležitosti 20. matičných dní