2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

2. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... 

je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej terapie a spoločných tvorivých aktivít. Počas týždňa 6.-10.11.2017 sme usporiadali v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) 2 tvorivé dielne zamerané na keramiku a smalt, jeden deň bol venovaný fotografii, jeden výtvarníctvu a jeden deň prezentácii tanečného vystúpenia. Výsledkom snaženia, okrem nadviazania kontaktov, bol rozvoj umeleckého potenciálu osôb s mentálnym a zdravotným postihnutím a debarierizácia ich vnímania verejnosťou. Z hotových je v Dome Matice slovenskej v Komárne výstava prístupná do polovice decembra. 

Nikto nie je dokonalý, a preto je cieľom projektu pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s klientmi ZPMP, ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

Projekt bol rozplánovaný na päť dní od 6.-10.11.2017 v spolupráci so ZPMP v Komárne, historičkou umenia, s uznávaným fotografom, úspešným umelcom a renomovaným tanečníkom a choreografom.

September - október - november 2017 - nácviky, stretnutia na tanečné vystúpenie pod vedením Jara Bekra

 6. 11. 2017 - Komárňanská fotografia našimi očami 

 7. 11. 2017 - Výtvarníctvo - graffiti na stenu a plátno

 8. 11. 2017 - Smalt - Kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky

 9. 11. 2017 - Keramické kreatívne tvorivé dielne na precvičovanie motoriky

10. 11. 2017 - Slávnostné ukončenie projektu - Tanečné vystúpenie a výstava 2. ročníka Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

 

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž zo slávnostného ukončenia projektu 2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... v slovenskom aj v maďarskom jazyku. 

 

 

Realizované:

 

 

Info: Jana Mačicová, Mgr. Terézia Himpánová