2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž zo slávnostného ukončenia projektu 2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami... v slovenskom aj v maďarskom jazyku.