18. október 2010 Kúzlo rúk - vernisáž

Regionálne osvetové stredisko Komárno v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Komárne zorganizovali vernisáž výstavy  Veroniky Szaboóvej  z Nesvád  pod názvom KÚZLO RÚK.

Výstavu ručných prác pani Veroniky sme pripravili v Dome Matice slovenskej v Komárne. Vernisáž tejto výstavy sme otvorili 18. októbra 2010 a výstavou sme zároveň otvorili i 21. Matičné dni.    
Sme radi, že sme k nám z nášho okresu pozvali takúto šikovnú a usilovnú pani, ktorá obľubuje tradičné remeslo našich prastarých mám, uchováva ho a pretvára do podôb, ktoré sme mali možnosť vidieť. Háčkovaním a paličkovaním vie pani Veronika vytvoriť figúrky, postavy, zvieratká a dalo by sa povedať, že by vedela vytvoriť akýkoľvek obraz alebo postavu
Na výstave sme obdivovali obrazy, na ktorých boli tancujúce páry, dievčenské tváre so zvýraznenými vlasmi, či detské tváričky alebo mestské dámy odeté v tradičných kostýmoch s klobúkmi, či loď, staré svietniky a obrázky kvetov, anjelov alebo Panny Márie.
Pani Veronika i tká a to koberce a touto ručnou technikou vie zhotoviť i vankúše alebo tašky.
Všetky svoje práce rada vystavuje na obdiv verejnosti a zhotovuje i na objednávku.
Výstava trvala do konca októbra. V jeden deň, vo štvrtok 28. októbra zavítala autorka na výstavu a celý deň usilovne viedla ukážku paličkovania aj s krátkou výučbou základnej techniky. Oslovili sme základné školy a žiaci v sprievode pedagógov chodili počas celého dňa, pozrieť si túto prácu a zároveň si všetci paličkovanie vyskúšali.

Aktuálne foto zábery z podujatia ...