17. 2. 2011 – Zdravý životný štýl - prednáška

Dňa 17. 2. 2011 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MUDr. Františkom Molnárom prednášku pre študentov SPŠ a Gymnázia H. Selyeho v Komárne na tému „Zdravý životný štýl“. Prednášky sa zúčastnilo 69 žiakov. Ústredným motívom prednášky bolo informovať žiakov o vplyve životného štýlu na zdravie človeka. Lektor MUDr. František Molnár kládol hlavný dôraz na spôsoby zdravého stravovania, upozornil na vplyv správneho dýchania na zdravie človeka, i na podporu a rozvoj jeho duševného zdravia – vrátane prevencie drogovej závislosti.