17.10.2009 FOTOWORKSHOP v Komárňanskej starej a novej pevnosti...

Miesto konania: Stará a nová pevnosť Komárno

Dátum: 17. októbra 2009 o 9:30 hod.

Čas: 09:00 hod

Hlavný organizátor : FOTOKLUB HELIOS

Informácie: Mgr. Jana Valkučáková