17.02.2011 Cesta k emocionálnej zrelosti - prednáška

Dňa 17. 2. 2011 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre žiakov SOŠ – SZKI v Komárne dve prednášky na tému „Cesta k emocionálnej zrelosti“. Obe prednášky viedol lektor PhDr. Tomáš Kiss, najprv v jazyku slovenskom a následne v jazyku maďarskom. Prednášok sa zúčastnilo spolu 27 žiakov. Lektor PhDr. Tomáš Kiss zvolil pri oboch prednáškach formu dialógu. Žiaci boli aktívne zapájaní do diskusie, na začiatku spoločne s lektorom určili 5 základných znakov emocionálnej zrelosti a postupne debatovali o každom z nich.