16. október 2010 - XII. Celoslovenský zraz citarových skupín

Dňa 16. októbra 2010 sa konal v Nesvadoch XII. Celoslovenský zraz citarových skupín, ktorého spoluorganizátorom bolo i Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Do súťaže sa zapojilo 6 skupín. Sprievodnými akciami súťaže bola ukážka výroby hudobných  nástrojov  Michala Müllera z Čiech.  Podujatie  obohatila i výstava Imeľských krojov. Podujatie vyvrcholilo galaprogramom, v ktorom  vystúpili  skupiny z  Maďarska, Čiech a Slovenska  ( z Nesvad a Imeľa )

       Niekoľko záberov z podujatia ....