16. júna 2010 - Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2010

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2010 - VÝSLEDKY.
Vernisáž a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konala v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 16. júna 2010 o 10.00 hodine.

Informácie:   Mgr. Jana Valkučáková
Úsek výtvarníctva, fotografie a filmu