14.05.2010 Svet mojim fotookom

14.05.2010 Svet mojim fotookom

Občianske združenie ARTCENTRUM HURBANOVO a Základná umelecká škola Hurbanovo vyhlásili v roku 2010 už druhý krát celoslovenskú fotografickú súťaž s názvom Svet mojím fotookom. ROS bolo spoluorganizátorom. Hlavným riaditeľom tohto projektu, zodpovedným za organizáciu celého podujatia  je PaedDr. Juraj Svitek
Súťaž v tomto roku prebehla ešte s väčším záujmom ako v minulom. Aj fotografie, prihlásené do súťaže, boli kvalitnejšie. 45 účastníkov a 104 fotografií bola bilancia prihlásených. Záujem bol z celého Slovenska.
Témou fotografií tohto roka bola ULICA. Na hodnotení prihlásených fotografií sa podieľali členovia fotoklubiu Helios z Komárna. Hodnotili: originalitu pohľadu, výpovednú hodnotu snímky, primeranú výtvarnú a technickú úroveň snímky.

Súťaž prebiehala v 3 kategóriách: 1. žiaci ZŠ, 2. žiaci SŠ, 3. žiaci SŠ s umeleckým zameraním:
Do I.kategórie (žiaci ZŠ) sa prihlásili žiaci ZŠ Kežmarok, ZŠ Fiľakovo, ZŠ s MŠ Hul, ZŠ Ľ. Fullu Košice, ZŠ sv. Vojtecha Vráble, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec, ZŠ s MŠ Lužianky, ZŠ s VJM Pribeta, Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Košice, ZUŠ Hurbanovo a individuálne Ľ.Brunczvik (Hul), T.Cochová (B.Bystrica).
Do II. kategórie (žiaci SŠ) sa prihlásili žiaci Gymnázia Želiezovce, Piaristického Gymnázia J. Braneckého Trenčín, Gymnázia J.A.Komenského s VJM Želiezovce, Gymnázia Topoľčany, Strednej zdravotníckej školy Nitra, Spojenej školy Nižná a individuálne S.Koščíková (Trebišov).
Do III. kategórie (žiaci SŠ s umeleckým zameraním) sa prihlásili žiaci zo Školského internátu Zvolen.


Vernisáž výstavy fotografií spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila dňa 14. 5. 2010 v Galérii Á. Fesztyho v Hurbanove. Možnosť pozrieť si výstavu sme mali do 12. 6. 2010.
Podieľať sa na tejto súťaži máme zájem aj v budúcom roku. V budúcom roku bude témou fotografovania VODA.


Ceny získali:

Jakub Dolinský z Gymnázia v Topoľčanoch – TRNAVA – cena riaditeľky ZUŠ
Martina Kováčová zo ZUŠ Hurbanovo – PRECHÁDZKA TIEŇOM - cena riaditeľky ZUŠ
Stela Koščíková zo SZŠ Košice – ČARO HLAVNEJ – Cena OZ ARTCENTRUM HURBANOVO
I. kategória:
Ágnes Godzsák zo ZŠ s VJM kráľovský Chlmec – VIZIKAPU (VODNÁ BRÁNA) – ocenená
Simona Szamosová zo ZŠ Fiľakovo – ZRKADLO ULICE – ocenená
Dóra Šukolová zo ZŠ s VJM Pribeta – OČISTA – ocenená
II. kategória:
Katarína Lužbeťáková zo Spojenej školy Nižná – CESTA NA CHOPOK – ocenená
Mária Matečná z Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín – PREDMESTIE – ocenená
Veronika Sedláčková z Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín – SÚLAD – ocenená
III. kategória:
Lucie Dedková zo Školského internátu ul J. Švermu Zvolen – KUBÁNSKY ŽIVOT – ocenená
Janka Gašparovsky zo Školského internátu ul J. Švermu Zvolen – AHA – ocenená
Zuzana Hluchá zo Školského internátu ul J. Švermu Zvolen – 3 KROKY VZAD - ocenená