13. október 2010 PRÍPRAVNÝ SEMINÁR ku krajskému kolu súťaže MLADÝ MODRÁTOR 2010

 13.októbra 2010  sa v priestoroch  Centra voľného času v Komárne uskutočnil  PRÍPRAVNÝ  SEMINÁR ku krajskému kolu súťaže  MLADÝ MODRÁTOR 2010

Bol určený  študentom stredných škôl, gymnázií, mladým moderátorom a hlásateľom-amatérom  od 15 do 25 rokov, ktorých láka  masmediálne prostredie a chcú nadobudnúť verbálne či jazykové zručnosti, odbúrať obavy z mikrofónu a kamery.

Lektor podujatia Mgr. Marcel Hanáček v I.časti odovzdal účastníkom seminára   poznatky z masmediálnej oblasti: tlači / printu, TV, rádia a NETu. Zaujal   a inšpiroval  odbornými poznatkami v moderátorskej praxi i teórii. Prínosom tohto podujatia bola    “predpríprava“ na krajskú súťaž.    

Prípravný seminár v druhej časti  bol zameraný na  súťažné disciplíny krajskej súťaže :

  • I.     disciplína:  interpretácia spravodajského textu  
  • II.   disciplína:  interpretácia reklamného textu  
  • III. disciplína:  vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom  

Účastníci prípravného seminára  náš región na krajskej súťaži  reprezentovali pripravení, motivovaní, a čo je dôležité do súťaže sa chcú prihlásiť aj na  budúci rok.

Niekoľko záberov z podujatia prinášame vo fotogalérii ...