12. otóber 2010 Drogy a mentálne zdravie ...

12. otóber 2010 Drogy a mentálne zdravie ...

12. októbra 2010 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre študentov SPŠ v Komárne prednášku o “drogách a mentálnom zdraví. Prednášku predniesol lektor PhDr. Tomáš Kiss. Svojou prednáškou motivoval poslucháčov k hodnotnému životu bez drog a návykových látok. Prezentoval to na konkrétnych prípadoch zo života. Na prednáške sa hovorilo o procese návyku na drogy ako i ceste, ako sa z toho dostať.

 Niekoľko záberov z podujatia v našej fotogalérii ...