12. október 2010 Beniakove Chynorany - výberové kolo

Dňa 12. októbra 2010 v Dome Matice slovenskej v Komárne sa uskutočnilo regionálne výberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Porota v zložení:
Predseda : M gr. M arta Kováčová
                       M gr. Valéria Bujdošová
                       M gr. Viera Vlčková


udelila diplomy za úspešnú reprezentáciu a nominovala na postup do prvého stupňa recitátorky:

  • Barbaru PERZOVÚ – Gymnázium Ľ.J. Šuleka v Komárne
  • Katarínu KOVÁČOVÚ - Gymnázium Ľ.J. Šuleka v Komárne
  • M ichaelu HAMRANOVÚ – ZŠ Hurbanovo
  • Viktóriu NAGYOVÚ – ZŠ Hurbanovo

Beniakove Chynorany – regionálne výberové kolo bolo spojené s rozborovým seminárom. Jeho poslaním je prispievať k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, objavovať mladé recitátorské talenty a prostredníctvom vzdelávacích seminárov usmerňovať ich odborný rast.

Zábery z podujatia v našej fotogalérii ...