12.11. - 5.12. 2010 Žitnoostrovské pastelky - Vernisáž

V dňoch 12. až 15. novembra 2010 sa konala výstava výtvarných prác detí predškolského veku. Vystavené práce boli výberom toho najlepšieho z najväčšej súťaže na Slovensku tohoto charakteru s názvom Žitnoostrovské pastelky, ktorej garantom je Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede. Súťaž má medzinárodný charakter a pravidelne sa do nej zapájajú mnohé európske štáty. Na výstave uvidíte práce talentovaných detí vo veku od 3 do 7 rokov.

Žitnoostrovské pastelky je názov súťaže vo výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Súťaž má ročnú periodicitu a vyhlasuje ju Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede.
Aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne sprostredkuje do materských škôl propozície tejto súťaže, ktoré sú v jeho pôsobnosti.

V roku 2010 sa do súťaže zapojili tieto škôlky:

MŠ na ulici Kapitánovej 29 v Komárne,
MŠ na ulici K. Kacza 33 v Komárne,
MŠ na ulici Mieru 16 v Komárne,
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Eötvösa 48 v Komárne,
MŠ na ulici Eötvösa 64 v Komárne,
MŠ na Mederčskej ulici 38 v Komárne,
MŠ pri ZŠ na Hradnej ulici 7 v Komárne,
MŠ Slniečko na ulici Hurbanovej 4 v Nesvadoch,
MŠ pri ZŠ Árpáda Fesztyho s vyuč. jaz. maď. na Športovej ulici 7 v Hurbanove,
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Kvetná 39 v Pribete.

Spolu poslali do tejto súťaže 90 krásnych detských výkresov. Všetky sme poslali do ústredného kola do Žitnoostrovského osvetového strediska. Tento rok sa tam nazbieralo asi 1200 prác. Keďže súťaž je medzinárodná, tak nielen z každého kúta Slovenska, ale tento rok i z Nemecka a zo Srbska. Z toho vybrať   50 cien je pre porotu nesmierne náročná úloha. Tak je to i s tým, ktoré práce vybrať na výstavu. Porota vybrala na výstavu 200 prác. Výstavu sme mali možnosť vidieť v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede od     14. mája do 10. júla 2010. Niekoľko záberov z vernisáže si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Deti dostali hodnotné ceny, pekný katalóg a, samozrejme, bola pripravená veľká recepcia.
Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa tento krát rozhodlo, priblížiť atmosféru tejto súťaže aj u nás, a tým ju vyzdvihnúť do povedomia. Preto prinieslo výber z tejto výstavy k nám do Komárna. Z tejto veľkej výstavy sme mali možnosť priniesť 36 výkresov.

Za okres Komárno vystavovalo na ústrednom kole v Dunajskej Strede 7 detičiek. Boli to:

Benjamínko Fekete z Komárna, 4 roky (MŠ ul. Mieru 16)   Ako ťahal dedko s babkou repku,
Filipko Nagy z Komárna, 5 rokov (MŠ Kapitánová 29)   Cvičenie na hudbu,
Mia Óváry z Komárna, 5 rokov (MŠ Kapitánová 29)   Cvičíme s hudbou,
János Répás z Pribety, 4 roky (MŠ v VJM Pribeta)                    S oteckom,
Tomáško Spevár z Komárna, 3 roky (MŠ Eötvösa 64)   Diaľnica,
Julka Zauková z Komárna, 5 rokov (MŠ Mederčská 38)   Kamarátky,
Martinka Szücsová z Komárna, 4 roky (MŠ Mederčská 38)   
Na dvore.

Žiaľ, nie všetky tieto práce sme mohli priniesť na výstavu, ale rozhodli sme sa oceniť všetky naše detičky, ktoré tam vystavovali, aby sme ich aj ďalej motivovali do maľovania. Na výstave mohli vidieť výkresy aj iných detí. Obdivovali sme rozmanité výtvarné techniky či intenzívnosť farieb.
Na ústrednom kole sme mali spomedzi týchto detičiek ocenenú Martinku Szücsovú. Dostala od nás všetkých pochvaly za jej krásnu prácu, ktorá sa v tomto roku v Dunajskej Strede pýšila cenou.
Všetky deti prišli na vernisáž v sprievode pani učiteliek alebo rodičov. Tá bola veľmi pekná, pretože sme videli vystúpenie spevokolu detí Materskej školy na ulici Kapitánovej, potom nám zarecitovali a zaspievali dievčatká z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Františkánov a rozprávky nám rozpovedali herečky divadla Jókaiho v Komárne, pani Aranka Szentpéteriová rozprávku o medveďovi, a pani Ildikó Máková nám zarecitovala detské humorné básne.
Vernisáž si prišlo pozrieť 75 návštevníkov.
Záštitu nad touto výstavou prevzal primátor mesta Komárno, MUDr. Tibor Bastrnák. V jeho zastúpení nás prišiel pozdraviť prednosta Mestského úradu v Komárne, Ing. Peter Kovács, PhD.  Prišli i mnohí ďalší  zástupcovia mesta a kultúrnych ustanovizní mesta.
Srdečne pozývame všetky deti ale i dospelých, na prehliadku výstavy XI. ročníka Žitnoostrovských pasteliek v našom meste. Veríme, že sa Vám bude veľmi páčiť, pretože práce detí sú skutočne veľkolepé. Výstava potrvá do 5. decembra 2010.    
Zároveň budeme radi, ak v roku 2011 k nám pošle ešte viac prác ešte viac materských škôl, aby sme mali silnú reprezentáciu okresu Komárno. 

Výstavu pre Vás pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne, VIATOR, s.r.o. a občianske združenie PROREG s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR.

Uskutoční sa v Hoteli Panoráma na Športovej ulici v Komárne. Vernisáž 12. novembra 2010 o 9.00 hod.
sa niesla v duchu detskej radosti a vystúpení a odovzdáme i ceny najšikovnejším detičkám z okresu Komárno, ktoré uspeli na tohtoročnom kole. Výstavu si materské školy ale i iné školy a verejnosť môžu pozrieť do 5. decembra 2010.

Momentky z vernisáže Vám prinášame v našej fotogalérii ...