10. ročník Pohybom ku zdraviu

10. ročník Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo jubilejný 10. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa konala 24. 10. 2018 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

V rámci akcie sa uskutočnili:

  • 9.00 - 9.45 Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským
  • 9.45 – 10.15 Pohybové cvičenie s hudbou – spoločná aktivita pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským
  • 10.15 – 11.00 Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským

 

Všetky zúčastnené deti dostali od organizátorov zdravé občerstvenie a nápoj.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Mesta Komárno.

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská