10. mája 2010 - seminár v rámci prednášok sociálnej prevencie

Dňa 10. mája 2010  sa uskutočnil seminár v rámci prednášok sociálnej prevencie

Lektorujú: PhDr. Ingrid Hupková, PhD  - poradenská psychologička - riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra a Mgr. Barbora Kuchárová  - súkromná klinická psychologička
Cieľ podujatia podujatia je aktívnym sociálnym učením a prácou v skupinách začať s integráciou skupiny, využívanie interaktívnych hier a aktivít ako spôsobu preventívneho pôsobenia v oblasti rizikového správania detí a mládeže s dôrazom na prevenciu látkových a nelátkových závislostí.