10.12.2010 Predvianočné Jazzovanie - Nitra

V rámi podujatí Vianočné inšpirácie, organizovaných Krajským osvetovým strediskom v Nitre,  10. decembra 2010 vystúpil so svojim programom  kolega Pavol Ortuta.  Vo fantastickej predvianočnej atmosfére ponúkol početnému publiku skladby zo svojho porgramu Soft of Jazz s podtitulom Predvianočné Jazzovanie.