04. marec 2011 - Prednáška v obci Búč

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s obecným úradom v Búči usporiadalo prednášku o prevencii rakoviny hrubého črevaMUDr.Jarošová, MUDr.Benyó a MUDr. Molnár svojimi prednáškami o aktuálnej a závažnej téme zaujali a poučili 62 prítomných občanov obce.