Odborné prednášky

24.10.2011 Poruchy príjmu potravy - prednáška

Poruchy príjmu potravy, SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno: 24. 10. 2011 sme usporiadali pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne 2 prednášky na tému „Poruchy príjmu potravy“. Cieľom prednášok bolo oboznámiť študentov s 3 hlavnými poruchami...

11.10.2011 Trestné činy voči rodine - prednáška

Trestné činy voči rodine, SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno: 11. 10. 2011 sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne pripravili prednášku na tému „Trestné činy voči rodine“. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na úvod oboznámila žiakov o rozdelení...

Prednáška 4.10.2011 – Ochrana zvierat

Ochrana zvierat/Ako sa starať o svojich domácich miláčikov: 4. 10. 2011 sme v rámci Svetového dňa zvierat usporiadali na základnej škole v Pribete 2 prednášky na tému „Ochrana zvierat/Ako sa starať o svojich domácich miláčikov“. Prednášku pre 1.-5. ročník viedla MVDr. Zuzana...

23. 06. 2011 prednáška "Prevencia kriminality, protidrogová tematika"

23. 6. 2011 sme na Základnej škole Komenského v Komárne usporiadali 2 prednášky na tému „Prevencia kriminality, protidrogová tematika“. Obidve prednášky, ktoré viedol člen mestskej polície v Komárne pán Alexander Tóth, mali formu diskusie a lektor postupne odpovedal na všetky otázky...

Séria prednášok - jún 2011

Sexuálna výchova, 7. 6. 2011: Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MUDr. Františkom Molnárom pripravilo dňa 7. 6. 2011 pre žiakov Strednej odbornej školy v Hurbanove prednášku na tému „Sexuálna výchova“. Prednášky sa zúčastnilo 9 chlapcov. Lektor MUDr. František Molnár sa pri...

Pozvánka na workshop 5.-7. augusta 2011 - Bratislava

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúka divadelníkom možnosť zúčastniť sa Tvorivej dielne divadla a poézie. Viac informácii v priložených súboroch. WORKSHOP 1.doc (27,5 kB) WORKSHOP 1.pdf (125,7 kB)

Séria prednášok máj 2011

Prvá pomoc, 23. 5. 2011: Dňa 23. 5. 2011 sme v spolupráci s Červeným krížom usporiadali na Strednej odbornej škole v Komárne prednášku na tému „Prvá pomoc“. Prednáška bola rozdelená do dvoch častí - teoretickú a praktickú. V teoretickej časti lektorka PhDr. Mária...

Séria prednášok v mesiaci marec

Prevencia závislosti, dňa 17. 3. 2011, internát SPŠ, Komárno:             Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Bc. Katarínou Nagyovou pripravilo dňa 17. 3. 2011 v priestoroch internátu Strednej...

04. marec 2011 - Prednáška v obci Búč

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s obecným úradom v Búči usporiadalo prednášku o prevencii rakoviny hrubého čreva.  MUDr.Jarošová, MUDr.Benyó a MUDr. Molnár svojimi prednáškami o aktuálnej a závažnej téme zaujali a poučili 62 prítomných občanov obce.    

17.02.2011 Cesta k emocionálnej zrelosti - prednáška

Dňa 17. 2. 2011 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne pre žiakov SOŠ – SZKI v Komárne dve prednášky na tému „Cesta k emocionálnej zrelosti“. Obe prednášky viedol lektor PhDr. Tomáš Kiss, najprv v jazyku slovenskom a následne v jazyku maďarskom. Prednášok sa zúčastnilo spolu 27...

1 | 2 >>