Kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť

23. - 24.7.2011 - XV. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti - DULOVCE

23. a 24. 7. 2011 sa v Dulovciach konal jubilejný 15. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Tento rok sa divákom predstavilo 10 súborov z domova i zo zahraničia...

Pohybom ku zdraviu - 3. 5. 2011

Dňa 3. 5. 2011 sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Univerzitou J. Selyeho usporiadali v dopoludňajších hodinách pohybové hry a cvičenia pre žiakov materských škôl v priestoroch telocvične Univerzity J. Selyeho. Deti sa s pomocou Mgr. Évy...