Kontakt

Regionálne osvetové stredisko

Petőfiho 2 - P.O.Box 159

945 01 KOMÁRNO

www.ros-komarno.sk

E-mail: riaditel@ros-komarno.sk

Telefonický kontakt: 035/760 3783

                               0911 204 031

                               0918 940 648

Pracovný tím ROS v Komárne

Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 649
 • E-mail: riaditel@ros-komarno.sk

                         osveta.komarno@gmail.com

Mgr. Terézia Himpánová

koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru

projekty, štatistika

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 648
 • E-mail: terezia.himpanova@ros-komarno.sk

                        himpanova.osveta@gmail.com

 

Natália Harmanovská

ekonomický úsek

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • mobil: 0903 204 032
 • E-mail: ekonom@ros-komarno.sk

 

Tamara Bátorová

metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru

administratívny pracovník

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 648
 • E-mail: tamara.batorova@ros-komarno.sk
                     batorova.osveta@gmail.com

Pavol Litauszki

metodik pre hudbu a spev 

organizačný pracovník

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: pavol.litauszki@ros-komarno.sk

                        litauszki.osveta@gmail.com

Jana Mačicová

metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172
 • E-mail: jana.macicova@ros-komarno.sk

                        osveta.vff@gmail.com

Mgr. Daniela Bratská

metodik pre vzdelávanie, sociálnu prevenciu a tanec
 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: daniela.chytilova@ros-komarno.sk

                     chytilova.osveta@gmail.com

Mgr. Dominika Vargová

metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: dominika.ondicova@ros-komarno.sk

                         ondicova.osveta@gmail.com