Kontakt

Regionálne osvetové stredisko

Petőfiho 2 - P.O.Box 159

945 01 KOMÁRNO

www.ros-komarno.sk

E-mail: riaditel@ros-komarno.sk

Telefonický kontakt: 035/760 3783

                               0911 204 031

                               0918 940 648

Pracovný tím ROS v Komárne

Mgr. Viera Vlčková

riaditeľka ROS Komárno

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 649
 • E-mail: riaditel@ros-komarno.sk
 •              osveta.komarno@gmail.com

Natália Harmanovská

ekonomický úsek

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • mobil: 0903 204 032

Mgr. Daniela Bratská

vzdelávanie, sociálna prevencia, tanec, kluby
 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: daniela.chytilova@ros-komarno.sk
 •               chytilova.osveta@gmail.com

 

Jana Mačicová

výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, krúžky, propagačné práce

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 648
 • E-mail: jana.macicova@ros-komarno.sk   
 •              osveta.vff@gmail.com

Mgr. Dominika Vargová

hovorené slovo, dramatická tvorba, registratúra

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: dominika.ondicova@ros-komarno.sk
 •               ondicova.osveta@gmail.com

Mgr. Terézia Himpánová

práca s marginalizovanými skupinami, príprava projektov, štatistika, administratívne práce

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0918 940 648
 • E-mail: terezia.himpanova@ros-komarno.sk
 •               himpanova.osveta@gmail.com

Pavol Litauszki

folklór, spev, organizačný pracovník

 • Tel.: 035/ 760 3783
 • Mob.: 0911 204 031
 • E-mail: litauszki.osveta@gmail.com

                 pavol.litauszki@ros-komarno.sk