Vzdelávanie, sociálna prevencia

Usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia, prinášame vám oficiálne usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020.     Stanovisko Národného osvetového centra vzniklo po konzultáciách s odborníkmi na...

6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Kapitoly z Dejín mesta Komárno V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku mohutného Dunaja a najdlhšej slovenskej rieky Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny, dnešné Komárno. Bohaté dejiny samotného mesta začínajú v roku 1265, kedy mu kráľ Béla IV. udelil...

Obchodovanie s ľuďmi - 2. stretnutie

Obchodovanie s ľuďmi Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné...

Nebezpečenstvá internetu

Nebezpečenstvá internetu Lektorka : Mgr. Adriana Grupáčová Teoretické a praktické vzdelávanie Kybernetické šikanovanie prebieha vo virtuálnom priestore a jeho základom je anonymita. Je to opakujúce sa nepriateľské správanie namierené k obeti použitím informačných a komunikačných technológií....