Slovo a dramatická tvorba

Beniakove Chynorany - okresný výber

Beniakove Chynorany - okresný výber Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. 10. 2020 okresné výberové kolo XXVII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. Festival objavuje mladé recitátorské talenty, popularizuje tvorbu významného slovenského básnika...

Workshop Rečnícke umenie, Mladý moderátor - Uzávierka

Workshop Rečnícke umenie, Mladý moderátor Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás prosí o sprostredkovanie informácie  na Vašej škole o workshope – Rečnícke umenie, ktoré sa bude konať 28.9. a 5.10. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Workshopy sú...

66. Hviezdoslavov Kubín

Krajská súťažná prehliadka Hviezdoslavov Kubín Na Krajskej súťažnej prehliadke v prednese IV. Kategória PRÓZA – Hviezdoslavov Kubín 18. 9. 2020 v Tekovskom múzeu v Leviciach Zoltán Jóba získal 2. miesto. Tešíme sa a srdečne blahoželáme!   Hviezdoslav Kubínja megyei verseny...

Umelecký prednes od A po Z II. - AJ S NAMI DOMA

Aj s nami doma Medzi najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame pri stretnutiach s pedagógmi, či už na seminároch alebo súťažných prehliadkach, patria: čo recitovať, ako interpretovať a upravovať text, či sa môže recitátor počas prednesu hýbať a gestikulovať, kde je hranica medzi prednesom a...

Umelecký prednes od A po Z I. - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA Prednes rozvíja a predstavivosť krídla dáva Regionálne osvetové stredisko v Komárne vám na úseku umeleckého prednesu prináša podnetné myšlienky, citácie na zamyslenie a hľadanie vlastných odpovedí, ktoré vám pomôžu napredovať a porozumieť poézii a próze....

Hovorené slovo - O veľmi vzácnej lampe - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA...  Soňa Pavlovčíková zo ZŠ J. A Komenského v Komárne, je recitátorkou I. kategórie postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V roku 2019 sa zúčastnila celoštátnej súťaže s prózou, ktorá sa jej zapáčila, keď jej pani učiteľka prečítala príbeh od Kristy Bendovej "O veľmi vzácnej...

Hovorené slovo - KU-FÓR - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA KU-FÓR je detský recitačný kolektív na ZŠ J. A Komenského v Komárne, ktorý vznikol pred dvoma rokmi a pracuje ako záujmový krúžok pre deti, ktoré rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. V roku 2019 sa zúčastnili celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Inscenácia „Tí čo...

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - 25.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým stredisko v Nitre organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov Vansovej Lomnička. Uzávierka prihlášok:...

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko Základná škola Pohraničná v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne organizovala 29. januára 2020 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 27. ročníka postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti...