Menšinová kultúra, marginalizované skupiny

Talent, úspech a veľkoleposť v obrázkoch / Tehetség, siker és büszkeség képekben - V. ročník Kde bolo, tam bolo...krajské výsledky- 03.12.2020

Hovorí sa, že talent sa prebojuje sám. Avšak cesta, ktorou prechádza je náročná. Pri prekonávaní prekážok pomáhajú rodičia, pedagógovia, lektori i metodici formou podpory a povzbudenia, výuky i usmernenia. Úspešnosť mladých ilustrátorov z okresu Komárno potvrdil aj krajský...

Kreatívne bez bariér VI. ON LINE výstava

Kreatívne bez bariér VI.   Už 6 rokov trvá spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. V spoločnom projekte Kreatívne bez bariér VI. poskytujeme priestor na sebarealizáciu klientom združenia a...

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - ON LINE výstava

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - VÝSLEDKY Vplyv rodiča a rodiny rozvíja u dieťaťa schopnosť nájsť zmysel života. Potom nasleduje správne prenesené kultúrne dedičstvo, v čom veľkú úlohu hrá aj rozprávka. Svet rozprávok neodzrkadľuje len fantáziu, ale aj zmýšľanie...

Najlepšie rozprávky bratov Grimmovcov v podaní Mátyása Dráfiho / Grimm testvérek legszebb meséi Dráfi Mátyás előadásában - AJ S NAMI DOMA...

Najlepšie rozprávky bratov Grimmovcov v podaní Mátyása Dráfiho Milovníci rozprávok, máme to šťastie, že v našom okolí žije umelec, ktorý svojou prácou a osobnosťou buduje neochvejnú pravdivosť dobrého slova. Neúnavne a s pokorou sa tejto činnosti venuje už mnoho rokov. Mátyás Dráfi –...