Hudba, spev

Čestné uznanie pre Istvána Stubendeka

Čestné uznanie pre Istvána Stubendeka Pri príležitosti 40. výročia založenia miešaného speváckeho zboru Concordia udelil Mgr. Erik Kriššák, generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave, Čestné uznanie Istvánovi Stubendekovi za celoživotný prínos v oblasti zborového...

Letné hudobné dielne

Letné hudobné dielne  Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne hudobné dielne zamerané na hru na dychových nástrojoch, ktoré sa budú konať 6. júla, 20. júla, 03. a 17. augusta. V čase od 15,00 – 20,00. Účastníci si zdokonalia techniku...

Sing a Song - AJ S NAMI DOMA

Víťazné videá speváckej súťaže Sing a Song 2020.         Vyhlásenie výsledkov speváckej súťaže Sing a Song. Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne uskutočnilo spevácku súťaž v speve jednotlivcov...

Hudba - ComorraSax - AJ S NAMI DOMA...

AJ  S NAMI DOMA... ComorraSax Saxofónové trio ComorraSax z krúžku komornej hry pre dychové nástroje, ktoré organizuje ROS v Komárne pripravilo túto videonáhrávku. Skladbu od J. S. Bacha „Bourrée“ spracoval pre saxofónové trio H. Voxman. Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok pri...

HUDBA - História hudobného života v Komárne - Komárom zenei életének történelme - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA... Milí priaznivci hudby, radi by sme vám aj touto cestou priblížili našu publikáciu Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť, ktorej autorom je Lajos Stirber, dlhoročný hudobný pedagóg, dirigent miešaného speváckeho zboru GAUDIUM, držiteľ...

ComorraSax

ComorraSax Regionálne osvetové stredisko pripravuje krúžok komornej hry na saxofóne pre začínajúcich, ale aj pokročilých hráčov. Okrem aranžmánov z klasickej hudby sa interpretujú aj žánre ako Jazz a Swing. Dôraz sa kladie najmä na spôsob hudobného prejavu, dynamiku a presnosť...

Deti deťom 2020 - 02.04.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Deti deťom 2020  Regionálne osvetové stredisko pripravuje prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov mesta Komárno Deti deťom 2020, ktorá sa uskutoční dňa 2. apríla 2020 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne. Cieľom...

Letné Bluesové dielne

Letné Bluesové dielne  Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje v mesiacoch júl a august hudobné dielne zamerané na hru na saxofóne. V termínoch 15. júla, 29. júla, 12. augusta od 15,00 – 19,00. Účastníci si zdokonalia techniku hry, zlepšia teoretické...