Cezhraničná spolupráca, partnerské podujatia

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií Tatabánya, Lakitelek, Komárno, spolupráca, osveta, kultúra - tieto slová a názvy prezentujú progresívne iniciatívy Regionálneho osvetového strediska v Komárne v rámci rozširovania cezhraničnej spolupráce a...