Vzdelávanie, sociálna prevencia

11. ročník Pohybom ku zdraviu

Škôlkári športovali Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadalo 11. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá...

5. ročník vedomostno-súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

5. ročník vedomostno-súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripravilo 5. ročník vedomostno-súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na...

4. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 4. ročník Týždeň rodiny. Pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2019)  sme ponúkli základným školám mesta...

Sociálny tréning Obchodovanie s ľuďmi 2019 - celoročne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy...