Tvorivé dielne, ľudové remeslá, menšinová kultúra

4 ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

Naša cesta pokračuje ďalej...   Umenie má veľkú silu stiera rozdiely, vzdeláva, otvára nové obzory, vytvára priateľstvá, lieči... Formuje prostredie, kde nie je podstatné či má človek postihnutie, alebo nie. Tu môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že...

IV. Kde bolo, tam bolo... / IV. Hol volt, hol nem volt...

IV. Kde bolo, tam bolo... a kráľ Matej / IV. Hol volt, hol nem volt... és Mátyás király   Krajská súťaž - výsledky Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne realizovaný rozprávkový festival IV. Kde bolo, tam bolo... pokračoval v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 22. novembra...

Kreatívne bez bariér V.

Kreatívne bez bariér V. Piaty rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez bariér V. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom...

TD - Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica V rámci mesiaca úcty k starším Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre obyvateľov Náruč n. o. - domov sociálnych služieb tvorivú dielňu Vianočná pohľadnica. Na podujatí, ktoré sa konalo 29. októbra 2019, sa seniori naučili vlastnoručne vyrobiť originálnu...

TD - Voskovaný obrúsok

Voskovaný obrúsok Regionálne osvetové stredisko pripravilo pre všetkých ekologicky zmýšľajúcich záujemcov tvorivú dielňu Voskovaný obrúsok. Lektorka Mária Barosová  na ňom ukázala alternatívu balenia potravín a ich uchovávanie vo vlastnoručne vyrobených voskovaných obrúskoch a vreckách....

TD - Kvetinový box

Kvetinový box Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo novú tvorivú dielňu, ktorej témou bol Kvetinový box. Stretnutie sa konalo  nás v ROS-ke 9. apríla.2019 o 13,30 hod.  Ako sa nám darilo si pozrite vo fotogalérii.   Info.: Jana Mačicová

TD - Veľkonočná pohľadnica

Veľkonočná pohľadnica Začiatkom marca sme pripravili tvorivú dielňu, na ktorej sme sa naučili vyrábať originálne pohľadnice k blížiacim sa sviatkom. Akvarel, touto technikou sme pohľadnice maľovali, má jedinečnú vlastnosť – priesvitnosť. Tej sa nevyrovná asi žiadny iný druh maľby. Maľba akoby...

TD - Učíme sa háčkovať

Tvorivá dielňa - Učíme sa háčkovať Regionálne osvetové stredisko pre Vás opäť pripravilo kreatívny utorok. Začiatkom februára, presnejšie 5.2.2019, sme sa chopili háčkovania úplne od začiatkov. Ako sa nám darilo si pozrite vo fotogalérii.   Viac info.: Jana Mačicová

TD - Košík z pedigu

Košík z pedigu Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2019 pokračuje vo svojich aktivitách na poli tvorivých dielní a ľudových remesiel. Na prvom tohtoročnom stretnutí 22.1.2019 sme sa venovali pleteniu košíkov z pedigu. Ako sa nám darilo si pozrite vo fotogalérii.   Info: Jana...