Slovo a dramatická tvorba

Beniakove Chynorany

Výberové kolo pre Nitriansky a Trenčiansky kraj Beniakove Chynorany 19. november 2019 – Topoľčany Emma Farkas a Ferenc Molnár súťažili v 1. kategórii (13 recitátorov). Náš okres reprezentovali na festivale poézie študenti z Gymnázia H. Selyeho a Spojenej cirkevnej školy...

Mladý moderátor - Krajská súťaž

Mladý mpderátor - Krajská súťaž - 24.10.2019 Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne, pripravili pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 25. septembra 2019 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov –...

65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - celoštátna súťaž

Výsledky z celoštátnej súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín Na celoštátnej súťaži, ktorá sa konala 19. – 22. júna 2019 v Dolnom Kubíne, sme získali tieto umiestnenia: I. kategória próza: Soňa Pavlovčíková – strieborné pásmo   I.kategória – detský recitačný kolektív a divadlo...

Štúrov Zvolen 2019

Štúrov Zvolen 2019 – okresný výber Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresný výber v rétorike Štúrov Zvolen 2019, ktorý sa uskutoční 12. 04. 2019 o 13.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Prihlášky prosím zasielajte do 08. 04....

Vansovej Lomnička 2019

Brilantné umiestnenie na celoslovenskej Vansovej Lomničke 2019 Tento rok celoslovenský festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien – Vansovej Lomnička zaznamenal už svoj 52. ročník. Pred odbornou porotou a prítomným obecenstvom nás v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice...

Šaliansky Maťko

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Pohraničná v Komárne zorganizovali 22. 01. 2019 v priestoroch ZŠ Pohraničná v Komárne okresné kolo 26. ročníka v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J....

65. Hviezdoslavov Kubín 2019

65. Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 19. 3. 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne. Zo 78 účastníkov postúpilo 12 recitátorov...

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Komárno

Obvod Komárno Posledné obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sme usporiadali 19. 02. 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne. Súťažilo 58 účastníkov. Na okresnú súťaž, ktorá sa bude...

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Svätý Peter

Obvod Svätý Peter V priestoroch Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo 12. 02. 2019 tretie obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín 2019. Súťažilo 40 recitátorov. Na okresnú súťaž, ktorá sa bude konať 19. 03....

65. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

Obvod Kolárovo V priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove sa 5. februára 2019 uskutočnilo druhé obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 65. Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 23 recitátorov z ktorých 9 najúspešnejších postúpilo na...

1 | 2 >>