Hudba, spev

Úspech Kantantíny na Viva il canto 2019

Úspech Kantantíny na Viva il canto 2019 Na Celoštátnej súťaži a prehliadke speváckych zborov Viva il canto, ktorá sa konala 4. – 5. októbra 2019 v Spišskej Novej Vsi získalo Vokálne zoskupenie Kantantína z Komárna Diplom - strieborné pásmo. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších...

Letné hudobné dielne

Letné hudobné dielne  Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne hudobné dielne zamerané na hru na dychových nástrojoch v termínoch 10. júla, 24. júla, 1., 15. a 21. augusta. V čase od 15,00 – 20,00. Účastníci si zdokonalili...

Strunobranie 2019 - krajská súťaž

Strunobranie 2019 - krajská súťaž Na krajskej postupovej súťaži a prehliadke s názvom Strunobranie 2019 získala skupina VIDOQ´S CRIMINAL RECORDS z Komárna Diplom a Strieborné pásmo. Súťaž sa konala 13. júla 2019 pod organizačnou taktovkou TOS v Topoľčanoch a bola zaradená...

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Gratulujeme k skvelému výkonu!  (Celoštátna súťaž) Na celoštátnej súťaži a prehliadke malých dychových hudieb 2019,  ktorá sa konala 22. – 23. júna 2019 v obci Lednické Rovne získal dychový orchester ZUŠ J. Rosinského z Nitry strieborné pásmo. Porota udelila speváčke dychového...

Slávnostný koncert v rámci Turíc

Slávnostný koncert v rámci Turíc Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí zvyšuje úroveň integrácie prihraničného územia medzi krajinami. Jedným z podujatí v tomto duchu bolo aj Stretnutie a slávnostný koncert spriatelených speváckych zborov Maďarska...

Mládež spieva 2019

Cena za interpretáciu skladby na celoštátnej súťaži V Prievidzi sa uskutočnil v dňoch 29. – 30. mája 2019 už 50. ročník súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva. Keďže sa tohtoročné podujatie nieslo v znamení osláv, organizátori sa pri tejto príležitosti rozhodli nezaraďovať zbory do...

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty pre malých predškolákov Základná umelecká škola v Komárne pripravila v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne v priestoroch koncertnej sály ZUŠ výchovné koncerty pre deti predškolského veku z MŠ mesta Komárno. Na koncertoch, ktoré sa konali 13. - 15. mája...

Divertimento musicale

Divertimento Musicale aj so zastúpením z Komárna Na krajskej postupovej súťaži a prehliadke komornej hudby Divertimento musicale 2019, ktorá sa konala 6. apríla 2019 v koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, získal Komorný orchester ZUŠ...