Cezhraničná spolupráca, partnerské podujatia

Podaj ruku cez hranice

Podaj ruku cez hranice - cezhraničná spolupráca    Základná škola s materskou školou Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy - starosta obce Svätý Peter, Obecný úrad Svätý Peter, Dotyk ľudskosti, o.z. – Touch of Humanity, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Nitriansky samosprávny kraj...

Slávnostný koncert v rámci Turíc

Slávnostný koncert v rámci Turíc Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí zvyšuje úroveň integrácie prihraničného územia medzi krajinami. Jedným z podujatí v tomto duchu bolo aj Stretnutie a slávnostný koncert spriatelených speváckych zborov Maďarska...

Fotografia nepozná hranice

Fotografia nepozná hranice Fotoklub Helios v roku 2019 oslavuje 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti počas celého roka plánuje viac akcií, na ktorých chcú členovia svoju dlhoročnú prácu odprezentovať, okrem iného aj v zahraničí. Regionálne osvetové stredisko v Komárne...

Oslavy venované pamiatke svätcov Cyrila a Metoda

Oslavy venované pamiatke svätcov Cyrila a Metoda Dom Matice slovenskej v Komárne v spolupráci s ROS v Komárne a ostatnými spoluorganizátormi pripravili 5.7.2019 podujatie venované pamiatke svätcov Cyrila a Metoda. Oslavy začali o 9:00 hod. svätou omšou v Bazilike sv. Ondreja, pokračovali sprievodom...

Súťaž mladých záchranárov CO

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracovalo s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutočnila 26. 04. 2019 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže je v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej...