Cezhraničná spolupráca, Partnerské podujatia

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám!

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám! V rámci najväčšieho kultúrno-spoločenského festivalu nášho regiónu XXVII. ročníka Komárňanských dní sa 26. apríla 2018 v budove mestskej radnice v Komárome (HU) konalo spoločné slávnostné zasadnutie Mestských zastupiteľstiev Komárna...

Vianočný koncert - Wiehnachten Konzert vo Viedni

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 9. decembra 2018 spolupodieľalo v rámci spolupráce s kultúrnymi organizáciami v zahraničí na Vianočnom koncerte - Weinachten Konzert s medzinárodnou účasťou, ktorý organizovalo Viedenské kultúrne združenie Europa – Club....

Návraty - Podaj ruku cez hranicu

Deň školy sa konal 26. októbra 2018 v Svätom Petre, jeho organizátormi boli Základná škola s materskou školou Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce Svätý Peter, Obecný úrad Svätý Peter, Dotyk ľudskosti, o.z. - Touch of Humanity, Regionálne osvetové stredisko Komárno. Realizuje sa...

Letný tábor Piráti z Karibiku

Letný denný tábor PIRÁTI z KARIBIKU, ktorí organizovali Animátori KN bol určený pre deti vo veku 7 - 12 rokov. Konal sa na ZŠ Eötvösova a ZŠ Rozmarínová v Komárne 16. - 21. júla 2018. ROS v Komárne pripravilo v rámci spolupráce s organizátormi na 17. a 19. júla 2018 pre účastníkov tábora...

XXII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

Úvod XXII. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností ohlásili 29. júna 2018 tóny známej zvučky, ktoré sa rozozvučali amfiteátrom v Dulovciach. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda...

Zrkadlo momentu / A pillanat tükre

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Fotoklub Helios a Podunajské múzeum v Komárne pripravili výstavu fotografií Františka Holopa Zrkadlo momentu. Slávnostná vernisáž sa konala vo fotogalérii Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne 26. 06. 2018 o 17:00 hod.    Foto Pavol...

Výstava Bonsai Komárno 2018

Regionálna výstava miniatúrnych stromov Bonsai Komárno 2018, ktorú organizovali pestovatelia bonsajov v Komárne sa konala 25. - 27. júna 2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne. Prístupná bola v čase 8:00 - 17:00 a vhodná bola aj pre školy a organizované...

Helios fotopiknik

V mene fotoklubu Helios Vám srdečne ďakujeme za návštevu Fotopikniku, ktorý sa konal 1. mája 2018 Nádvorí Európy a nádvorí Zichyho paláca. Fotoklub Helios z Komárna a fotoklub Molaj z Komáromu predstavili svoju aktuálnu tvorbu. Vystavili viac ako 200 najlepších fotografií členov oboch...

Súťaž mladých záchranárov CO

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracovalo s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutočnila 26. 04. 2018 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže je v rámci preventívno-výchovnej a...