Slovo, dramatická tvorba

Štvrtok s detektívkou

Severská detektívka - 8.11.2018       Nové stretnutie detektívkarov sa konalo 8. novembra 2018 už tradične o 17:30 v Čajovni na Nádvorí Európy. Témou bola momentálne veľmi moderná a obľúbená severská detektívka.     Americká tvrdá škola detektívky -...

II. Umelecký prednes od A po Z

ROS v Komárne pripravilo 2. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu II. Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej...

25. slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

Na XXV. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany - výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 26. novembra 2018 v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kárdoša v Topoľčanoch, získala v III. kategórii 3. miesto recitátorka Zlata Uríčková. Srdečne...

Workshop Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne pripravili pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 25. septembra 2018 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Mladý moderátor. Krajská súťaž sa bude...

Štúrov Zvolen 2018

Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen Na krajskej súťaži Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2018 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, získala 2. miesto v III. kategórii študentka z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne Bibiána Grolmusová. Srdečne...

64. Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch CK Junior v Leviciach, uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka v prednese detí a mládeže (I. – III. kategória) 64. Hviezdoslavov Kubín. S radosťou Vám oznamujeme úspech našich recitátorov!   Výsledky: I. kategória...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Komárno

Na Základnej škole Ul. pohraničná v Komárne sa uskutočnilo dňa 27.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Zo 45 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej škole J. A. Komenského...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Svätý Peter

Na Základnej škole s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo dňa 20.2.2018 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 34 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018 na Základnej...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Kolárovo

Dňa 13. 02. 2018 sa v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Kolárove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 27 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

64. Hviezdoslavov Kubín - obvod Hurbanovo

Dňa 06. 2. 2018 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín. Z 35 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2018...

1 | 2 >>