Folklór, tanec

Nositelia tradícií 2018

Dňa 20. mája 2018 sa v Kultúrnom dome v Novej Vsi nad Žitavou konala Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018. Podujatie sa nieslo v duchu piesne, hudby, tanca a dramatického prejavu. Okres Komárno reprezentovala Folklórna skupina...

Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru. Hlavným cieľom projektu bolo...

COM-DANCE 2018

Deň tanca - celoštátna súťaž V priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom sa 15. 5. 2018 konal celoštátny festival moderného a módneho tanca pod názvom Deň tanca. Okres Komárno na súťaži reprezentovali štyri choreografie a na stupeň víťazov sa postavili tri z...

Šaffova ostroha 2018

V nedeľu 8. 4. 2018 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo v priestoroch Kultúrneho domu v Zbrojníkoch krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2018. Okres Komárno úspešne...