Slovo a dramatická tvorba

Beniakove Chynorany 2017

Na XXIV. Slovenskom festivale poézie BENIAKOVE CHYNORANY - výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 16. novembra 2017 v priestoroch Koncertnej sály Mestského úradu v Topoľčanoch, získala v II. kategórii ocenenie recitátorkaMarína Opálková-2. miesto...

Workshop Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne pripravili pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 26. septembra 2017 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Mladý moderátor. Krajská súťaž sa...

63. Hviezdoslavov Kubín – úspech našich recitátorov na krajskej súťaži v Topoľčanoch

Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnila krajská postupová súťaž a prehliadka v prednese detí63. Hviezdoslavov Kubín. Recitátorom gratulujeme!   Výsledky: I....

1. miesto na krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2017

Dňa 4. mája 2017 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorikeŠtúrov Zvolen. S radosťou Vám oznamujeme úspechy žiačky Niny Sýkorovej zo ZŠ Pohraničná v Komárne, ktorá získala v I. kategórii 2. miesto,...

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov - záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno   Hviezdoslavov Kubín 2017 63. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom...

63. Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 63. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 21. 3. 2017 v priestorochZákladnej školy na ulici Pohraničnej v Komárne. Zo 74 účastníkov postúpilo 8 recitátoov, jeden recitátor bol porotou navrhnutý na postup z...

63. Hviezdoslavov Kubín - obvod Komárno

V priestoroch Základnej školy na Ulici pohraničnej v Komárne sa uskutočnilo dňa 07. 03. 2017 obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 63. Hviezdoslavov Kubín.Z 53 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 21. 03. 2017 na...

63. Hviezdoslavov Kubín - obvod Svätý Peter

Na Základnej škole s materskou školou vo Svätom Petre sa uskutočnilo dňa 28. 02. 2017 obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 63. Hviezdoslavov Kubín. Zo 43 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 21. 03. 2017na...

Druhé miesto na celoštátnej súťaži Vansovej Lomnička

V dňoch28. – 29. apríla 2017sa v Banskej Bystrici konal 50. ročník Festivalu umeleckého prednesu žien v poézií a prózeVansovej Lomnička.Nitriansky kraj na celoštátnej súťaži reprezentovala študentkaMarína Opálková, ktorá získala2. miesto. Recitátorke srdečne...

63. Hviezdoslavov Kubín - obvod Kolárovo

Na Základnej škole J. A. Komenského v Kolárove sa uskutočnilo dňa 14. 02. 2017 obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a  prózy 63. Hviezdoslavov Kubín. Z 27 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 21. 3. 2017 na Základnej škole Pohraničnej...

1 | 2 >>