Cezhraničná spolupráca, Partnerské podujatia

Folklórne slávnosti v Dulovciach naplnené radosťou a úsmevom

XXI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach sa už tradične začali slávnostným otvorením, na ktorom sa zúčastnil Mgr. Marián Kéry poslanec NR SR, a  doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. O úspešnosti podujatia...

III. ročník KÝM ZAZNIE VEĽKÁ HARMÓNIA

Harmónia spojila priateľov V dňoch 16. - 18. júna pripravilo Mestské kultúrne stredisko, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Komárňanské občianske združenie Gaudium III. Medzinárodné stretnutie spriatelených speváckych zborov - Kým zaznie veľká harmónia. Na slávnostnom koncerte...

Slávnostný koncert detských speváckych zborov

V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa v Evanjelickom kostole 6. júna 2017 konal slávnostný koncert detských speváckych zborov ZŠ, ZUŠ a MŠ organizovaný Cirkevným zborom ECAV. Naše najcennejšie poklady rozjasnili tváre v obecenstve a dali všetkým...

Potmehúd

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 12. 5. 2017 o 17.00 v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne privítalo slovenských tanečníkov z Prahy s inscenáciou Potmehúd. Potmehúd je unikátny autorský projekt pätice slovenských tanečníkov žijúcich v Prahe v choreografii Csabu...

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracovalo s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutočnila 12. 5. 2017 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a...