Vzdelávanie a prevencia

Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej  výchovy  pripravili  pre  materské  školy  mesta  Komárno 8. ročník akcie zameranej na...

Kvíz Remeslá a živnosti v dejinách Komárna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre pracovisko Archív Komárno zorganizovalo 2. ročník súťažného kvízu pod názvom Remeslá a živnosti v dejinách Komárna, ktorý sa uskutočnil 4. 10. 2016 v priestoroch Štátneho archívu...

Kurz grafickej tvorby Ako na to

ROS v Komárne organizovalo praktický kurz grafickej tvorby Ako na to v rámci metodickej pomoci kultúrnym inštitúciám, organizáciám a iným záujemcom z okresu Komárno. Kurz v rozsahu 35 hodín bol určený pre tvorcov plagátov, pozvánok, letákov a inej grafiky určenej pre...

Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2016) vzdelávacie podujatie pre základné...

Projektový manažment pre pracovníkov kultúry

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo odborný seminár Projektový manažment pre pracovníkov kultúry - príprava a vypracovanie projektov, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2016 v čase 10.00 - 14.00 hod. Seminár bol určený pre odborných pracovníkov v oblasti kultúry miest a obcí okresu...