Slovo a dramatická tvorba

Ako si Jano po princeznú šiel...

Dňa 30. 11. 2016 o 10,00 hod. sa predstavili herci - klienti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) v domove dôchodcov  Centrál n. o. v Zlatnej na Ostrove. Ponúkli divadelné predstavenie pod názvom Ako si Jano po princeznú...

Beniakove Chynorany 2016

Na celoštátnej súťaži XXIII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý sa konal 2. - 4. 12. 2016 v Chynoranoch, získala 3. miesto v II. kategórii Linda Schuchmannová z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne. Srdečne blahoželáme!     Na XXIII. Slovenskom festivale poézie BENIAKOVE...

Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

ZŠ Rozmarínová v spolupráci aj s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorganizovali už štvrtý ročník zaujímavého podujatia Jesenný deň zdravia, ktorým každoročne poukazujú na...

Prvé miesto na krajskej súťaži Mladý moderátor

V priestoroch Mediálneho centra Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 20. októbra 2016 uskutočnila krajská súťaž Mladý moderátor. S radosťou Vám oznamujeme úspech študentky Maríny Opálkovej z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, ktorá získala 1. miesto...

Škola poézie V. - 29. 11. 2016

Škola poézie I. – V.  27. 9. 2016 - 29. 11. 2016   Baví Ťa recitovanie? Chceš byť najlepší? Chceš vyhrávať súťaže?!   Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúklo na jeseň roku 2016 cyklickú lektorskú pomoc recitátorom, ktorí sa pripravujú na postupové recitačné...

Píšuci autori...

Rád píšeš? Ak áno, tak teraz máš možnosť zúčastniť sa na celoslovenskej autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.   Kategórie:   I. kategória - žiaci 5. - 9. ročníka a osemročných...

Workshop Mladý moderátor

Aj tento rok Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre 11 mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov workshop Mladý moderátor.   Kde? - Centrum voľného času v Komárne Kedy? - 26. 9. 2016 O koľkej? - 8,00 hod. Prihlásiť sa môžete do: 20. 9....

Hviezdoslavov Kubín 2016 - úspech našich recitátorov na krajskom kole v Topoľčanoch

KRAJ Dňa 10. mája 2016 sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a MsKS v Topoľčanoch krajská súťaž a prehliadka v prednese detí a v tvorbe detských recitačných kolektívov 62. Hviezdoslavov Kubín. S radosťou Vám oznamujeme úspech...

Štúrov Zvolen 2016

Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen Na krajskej súťaži Štúrov Zvolen, ktorá sa uskutočnila 22. 4. 2016 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, náš okres reprezentovala Viktória Záčeková, ktorá získala v III. kategórii 2. miesto. Srdečne blahoželáme!   Štúrovo...

62. Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 22. 3. 2016 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne a 23. 3. 2016 v priestoroch Základnej školy na ulici Pohraničnej v Komárne. Fotogaléria Info.:...

1 | 2 >>