Kluby, krúžky

Členovia Fotokrúžku zbierajú ocenenia

Slovensko je krajina bohatá na kultúrne dedičstvo. Hrady, zámky a kaštiele sú atraktívnymi cieľmi pre výlety. Mnohé románske či gotické chrámy a drevené kostolíky naďalej slúžia veriacim a fascinujú turistov. V historických centrách miest pribúdajú obnovené pamiatky a poskytujú priestor pre pestré...

Poznanie, rýchlosť a čas

Stretnutie Lajf klubu sa uskutočnilo 3. 5. 2016 o 16.30 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. S lektormi Štefanom Sagátom a Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o poznaní zákonov rýchlosti a času.   Info.: Mgr. Daniela Chytilová

Portrét vo fotokrúžku

V 19. storočí sa s nástupom fotografie stal klasický maliarsky či sochársky portrét skôr výnimočnou záležitosťou. Najrozšírenejším typom portrétu je v súčasnosti fotografický portrét, ale dokumentárnu funkciu portrétu prevzal tiež film, televízia a ďalšie elektronické médiá. Na stretnutí študentov...

Psychoanalýzou k sebapoznaniu

Marcové stretnutie Lajf klubu sa uskutočnilo 22. 3. 2016 o 16.30 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne. S lektorkou Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o psychoanalýze ako jednej z metód sebapoznávania.   Info.: Mgr. Daniela Chytilová

Lajf klub - Sebaovládanie vs. závislosť

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 24. 2. 2016 o 16.30 stretnutie Lajf klubu. S lektorkou Darinou Galisovou sme sa venovali téme Sebaovládanie vs. závislosť.   Info.: Mgr. Daniela Chytilová

Fotokrúžok

9. 2. 2016 Fotokrúžok pre šutdentov stredných škôl pripravujeme už tretí rok. Aj tento rok sa vytvorila skupina šikovných fotografov, s ktorými sme 9. 2. 2016 abslovovali malé foto-popoludnie v uliciach mesta Komárno. Zamerali sme sa na fotenie architektúry, ľudí či detailov. Vo fotogalérii si...

Lajf klub - Etikoterapia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 26.1.2016 o 16.30 stretnutie Lajf klubu. S lektorkou Darinou Galisovou sme sa venovali téme Etikoterapia.   Fotogaléria   Info.: Mgr. Daniela Chytilová