Hudba, folklór, spev, tanec

Zlatý veniec pre Kantantínu

ŽSZ Kantantína opäť obhájil prvenstvo a získal Zlatý veniec na IX. krajskej súťažnej prehliadke Chrámových speváckych zborov a skupín Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa konala v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch 9. októbra 2016 o 15.00. Srdečne...

Chrámová pieseň - okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo okresný výber CHRÁMOVÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV s možnosťou zúčastniť sa na IX. ročníku festivalu chrámových speváckych zborov a vokálno-inštrumentálnych skupín a hudobných súborov interpretujúcich chrámovú hudbu.  

XX. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

 XX. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach   Začiatkom júla 1. - 2. 7. 2016 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, ZŠ Dulovce...

COM-DANCE 2016

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo mestskú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 18. júna 2016 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. COM-DANCE je v histórii Komárna prvou...

Úspech na krajskej súťaži Idú hudci dolinou!

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo krajskú prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Idú hudci dolinou 22. mája 2016 v Topoľčiankach. FS Mamičky od Dunaja z Komárna získali v kategórii spevácka skupina diplom za bronzové pásmo. Srdečne...

Mládež spieva 2016

Úspech na celoštátnej súťaži Mládež spieva! Na 47. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 19. - 21. mája 2016 v Rimavskej Sobote, venovanej 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu Nitriansky kraj úspešne...

Deň tanca 2016 - úspešné umiestnenie

Na Celoslovenskom kole súťažného festivalu moderného a módneho tanca pod názvom Deň tanca 2016, ktoré sa uskutočnilo 10. 5. 2016 v Žiari nad Hronom, okres Komárno úspešne reprezentovali mažoretky skupiny Crystal zo Zemianskej Olče a získali 3. miesto v 6. kategórii. Srdečne...

Úspech na krajskej súťaži Šaffova ostroha

V nedeľu 24. 4. 2016 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo v priestoroch Kultúrneho domu v Novom Tekove krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2016. Okres Komárno úspešne...

Úspech mladého sólistu!

V piatok 15. 4. 2016 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizovalo v priestoroch Kultúrneho domu v Ludaniciach krajskú postupovú súťaž Detský festival ľudovej hudby – Píšťalenka, pískaj 2016. Okres Komárno úspešne reprezentoval Dominik Škuliba, člen folklórneho...

Deti deťom 2016

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 13. apríla 2016 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2016. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri...

1 | 2 >>