Cezhraničná spolupráca, Partnerské podujatia

Podaj ruku cez hranicu

Pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej školy s Materskou školou, Svätý Peter, za spolupráce obce Svätý Peter, Dotyku ľudskosti, o. z. - Touch of Humanity a Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa 25. novembra 2016 konal slávnostný program Návraty. Na sprievodnom podujatí Podaj ruku...

Národné matičné slávnosti 2016

31. júla 2016, Komárno Úporný dážď s veternou smršťou ochromil Komárno, Matičné slávnosti našťastie pohroma minula len o vlások. Organizátori špeciálne vytvorenou znelkou odštartovali slávnosti v piatok 29. júla krátko po obede. Tak ako znelka, všetko tu malo svoj dôvod i...

Letný divadelný tábor Hobbit

Mesto Komárno a Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili od 18. 7. 2016 do 22. 7. 2016 letný divadelný tábor „HOBBIT“ pre deti od 7 do 18 rokov, ktorý sa uskutočnil pod vedením režisérky MgA. Simony Nyitrayovej na...

Letný tábor Narnia

Animátori KN v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili počas letných prázdnin tábor pre deti z Komárna a okolia. Uskutočnil sa v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Komárne od 18. 7. 2016 do 23. 7. 2016. Tábora sa zúčastnilo viac ako 180 detí a 50 animátorov....

Deň slovenskej kultúry v Kolárove

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili pre vejernosť XVI. ročník Osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2016.  

Znie pieseň nad Dunajom

S finančnou podporou Úradu vlády SR realizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne projekt Znie pieseň nad Dunajom, 21. mája 2016 v Bad Deutsch - Altenburgu v Rakúsku. Viedenské kultúrne občianske združenie "Európa - Club" a Medzinárodná Dunajská Filharmónia, taktiež so sídlom...

Úspech mladých členov fotokrúžku!

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne aj v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom pripravila počas Komárňanských dní veľký Mládežnícky festival za podpory SPP v rámci víťazného projektu   EURÓPSKE NÁDVORIE, SYMBOL  NAŠEJ FILOZOFIE   Spoločne pre...

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok spolupracovalo s Okresným úradom Komárno pri príprave Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa uskutočnila 28. 4. 2016 pri Mŕtvom ramene rieky Váh (Apáli). Cieľom tejto súťaže je v rámci preventívno-výchovnej a...