Slovo a dramatická tvorba

XXII. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

Linda Schuchmannová z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne získala v celoštátnom kole XXII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý sa konal 4.-6.12.2015 v Chynoranoch, 1. miesto v 1. kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu okresu...

Škola poézie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo 11. novembra 2015 školiteľské podujatie pre žiakov, študentov a pedagógov - Školu poézie. Lektorka Eliška Sadíleková sa zamerala na rozbor, výklad a úpravu umeleckého textu, aké osobitosti básnickej reči je potrebné...

BENIAKOVE CHYNORANY 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo  29.10.2015 o 8,00 hod. vo svojich priestoroch okresné výberové kolo XXII. Slovenského festivalu poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2015   Poslanie festivalu: Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva...

Mladý moderátor 2015

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne pripravili pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 24.septembra 2015 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Mladý moderátor.   Fotogaléria   propozície Mladý moderátor...

Šulekovo Komárno

Slávnostné vyhodnotenie súťaže tvorivosti žiakov a študentov ŠULEKOVO KOMÁRNO sa konalo 21. októbra 2015 o 17.00 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.   Výsledky   Fotogaléria   Vyhlásenie súťaže Regionálne osvetové stredisko v Komárne dáva opäť do pozornosti informáciu...

Opäť úspech na Krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2015

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa opäť naši rečníci umiestnili na popredných miestach. Výsledky: II. kategória     1. miesto - Andrej Purkart – ZŠ Ul. Pohraníčná 9,...

61. Hviezdoslavov Kubín – úspech našich recitátorov na krajskom kole v Topoľčanoch

Dňa 7. mája 2015 sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a MsKS v Topoľčanoch krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín. S radosťou Vám oznamujeme úspech našich recitátorov.   Výsledky: I. kategória, poézia - 2. miesto Michaela ZEMKOVÁ, ZŠ J.A....

61. Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Komárne okresné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín 2015. Porota udelila spolu 39 ocenení, z ktorých do krajského kola postupuje 10...

Vansovej Lomnička

Dňa 9. marca 2015 získala 2. miesto na krajskej súťaži Vansovej Lomnička v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre recitátorka z Komárna Mária Gubricová.   Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!   Info: Mgr. Dominika Ondičová   Fotogaléria    

61. Hviezdoslavov Kubín - obvod Komárno

25.2.2015 v ZŠ Pohraničnej v Komárne sa uskutočnilo obvodné kolo postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín 2015. Súťažilo 39 recitátorov. Na okresnú súťaž postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín 2015, ktorá sa...

1 | 2 >>