Hudba, folklór, spev, tanec

Mládež spieva 2015

Celoštátna súťažná prehliadka Mládež spieva 2015 V Prievidzi 26.- 29. mája 2015 sa predstavili detské spevácke zbory z celého Slovenska na 46.ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Mládež spieva. Súťaž bola venovaná 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a...

Bronzové pásmo pre DFS Dunajíček z Komárna

V slnečný piatok, 17.4.2015, okres Komárno úspešne reprezentovali malí folkloristi z Detského folklórneho súboru Dunajíček na krajskej postupovej súťaži a prehliadke detských folklórnych súborov v Želiezovciach. DFS Dunajíček pracuje pri MsKS v Komárne, pod vedením...

Deti deťom 2015

Mestská súťažná prehliadka Deti deťom 2015 Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 16. apríla 2015 v priestoroch MsKS v Komárne mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ...

Strieborné pásmo pre mladých folkloristov

V nedeľu 29.3.2015 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo  v priestoroch Kultúrneho domu v Tekovkých Lužanoch Krajskú postupovú súťaž Šaffova ostroha 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Okres Komárno na krajskom kole postupovej súťaže Šaffova ostroha úspešne...

Poradný zbor dirigentov speváckych zborov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne zorganizovalo pre dirigentov speváckych zborov regiónu Komárno pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 26. marca 2015 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v...

<< 1 | 2