Cezhraničná spolupráca, partnerské podujatia

Vianočná pohľadnica

Výtvarné dielka detí z okresu Komárno zaujali na XII. ročníku medzinárodnej výtvrnej súťaži VIANOČNÁ POHĽADNICA   Okres Komárno získal 6 cien: B. Základné školy B1. KATEGÓRIA (6-10 rokov) - Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika: 3. miesto - Sandra Sochová, (10r.) - ZŠ Rozmarínová,...

Podaj ruku cez hranicu

Základná škola s materskou školou Sväťý Peter, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Starosta obce Svätý Peter, obec Svätý Peter a Dotyk ľudskosti, o.z. - Touch of Humanity pripravili 19. novembra 2015 slávnostný program Podaj ruku cez hranicu, ktorý sa konal v Miestnom kultúrnom dome vo Svätom...

SRDCE, DUŠA, RADOSŤ 2015

Dňa 16.10. 2015 sa v Koncertnej sieni Župného domu v Nitre uskutočnila slávnostná galaprehliadka Srdce, duša, radosť 2015, ktorú usporiadalo Oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Na organizácii prehliadky umeleckých výkonov...

Jesenný deň zdravia

ZŠ Rozmarínová v spolupráci aj s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorganizovala už tretí ročník zaujímavého podujatia „Jesenný deň zdravia“.   Na Námestí gen. Klapku...

Letný tanečný tábor

V Športovej hale Univerzity J. Selyeho v Komárne (Pevnostný rad) pripravil Tanečno-športový klub NIKI dance & sport v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne 20.-25.7.2015 Letný tanečný tábor pre deti.   Info.: Mgr. Terézia Himpánová

ZÁCHRANÁRI - Aj ty sa môžeš stať hrdinom!

V Základnej škole J. A. Komenského v Komárne sa 20. - 25.7.2015 v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne uskutočnil letný prímestský tábor ZÁCHRANÁRI - Aj ty sa môžeš stať HRDINOM!   Info.: Jana Mačicová

Deň slovenskej kultúry v Kolárove

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 5.7.2015 Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove. Program 15.00 – Oficiálna časť s kladením vencov k pamätníku Cyrila a Metoda, Ekumenické bohoslužby v parku sv. Rozálie 16.30 –...

XIX. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti, Dulovce

Dňa 3.- 4.7.2015 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a ZŠ Dulovce  usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. už tradičný folklórny festival v...

THIRD SIDE OF THE WALL

THIRD SIDE OF THE WALL - výstava graffiti diel na plátne - Michal Ewilone Bajči V Jókaiho sieni Monostorskej pevnosti v Komárome (Maďarsko) je nainštalovaná výstava jedného z najlepších writerov na Slovensku Michala "Ewilone" Bajčiho, na ktorej Regionálne osvetové stredisko v Komárne...

Cezhraničná spolupráca - Harmónia bez hraníc, Pápa - Maďarsko

Pre občanov SR a MR má kľúčový význam cezhraničná spolupráca. Slovensko – maďarský prihraničný región je špecifický predovšetkým významnými kontaktmi medzi obyvateľmi v prihraničnom regióne v oblasti kultúry. Regionálne osvetové stredisko v Komárne 16. – 17. mája 2015...

1 | 2 >>