Súťaže, prehliadky a festivaly

POZVÁNKA - XVII. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2010

Regionálne osvetové stredisko v Komárne  ponúka príležitosť recitátorom a autorom poézie  zúčastniť  sa XVII. Slovenského  festivalu  poézie BENIAKOVE CHYNORANY  2010 VÝBEROVÉ  KOLO  recitátorov  v okrese  KOMÁRNO sa uskutoční 12.októbra...

VI. ročník KRAJSKEJ PREHLIADKY CHRÁMOVEJ HUDBY - POZVÁNKA

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dáva do pozornosti chrámovým speváckym zborom možnosť zúčastniť sa na VI. ročníku festivalu chrámových speváckych zborov, chrámových speváckych a vokálno-inštrumentálnych skupín a hudobných súborov interpretujúcich chrámovú hudbu, ktorý sa uskutoční...

MLADÝ MODERÁTOR 2010 - pozvánka na súťaž

  POZVÁNKA  Regionálne osvetové stredisko v Komárne ako spoluorganizátor súťaže pozýva na KRAJSKÚ SÚŤAŽ MLADÝCH MODERÁTOROV A HLÁSATEĽOV – AMATÉROV NITRIANSKEHO KRAJA  Krajské kolo  súťaže  sa uskutoční 21. októbra  2010 v priestoroch  Krajského...

MLADÝ MODERÁTOR 2010 - pozvánka na seminár

  POZVÁNKA Regionálne osvetové stredisko v Komárne ako spoluorganizátor súťaže pozýva záujemcov na Prípravný seminár ku krajskému kolu súťaže  MLADÝ MODERÁTOR 2010 Dátum: 13.október 2010 o 9.00 hod. Miesto: Centrum voľného času, Rozmarínová 2, Komárno lektor :  Mgr....

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2010 - VI. ročník

  Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej - VI. ročník súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej vznikla v roku 2005 pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky Zlaty Dônčovej, ktorej literárne diela...

Aktuálne výsledky obvodných kôl Hviezdoslavov Kubín 2010

Výsledky obvodného kola v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín 2010 -  Hurbanovo, 8. február 2010   I. kategória – poézia 1. Samuel GOGOLA – ZŠ Hurbanovo  - postup 2. Dominika TOMAŠČINOVÁ  – ...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010 - 56. ročník

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR Odborný garant: Národné osvetové centrum – ústav amatérskej umeleckej tvorby Organizačný a realizačný garant: REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO v KOMÁRNE Krajský školský úrad v Nitre...

Pozvánka - Výtvarná súťaž Chrám Boží

Regionálne osvetové stredisko vás srdečne pozýva do Dunajskej Stredy na prehliadku výstavy detí od 6 do 15 rokov. Výtvarná súťaž Chrám Boží bola vyhlásená na jeseň minulého roka a zapojil sa aj okres Komárno. Regionálne osvetové stredisko oslovilo s ponukou súťaže základné školy, aby podnietili...

20. novembra 2010 - ZLATÝ VENIEC PUTOVAL DO KOMÁRNA

Spevácky zbor Concordia získal na krajskej súťaži 2 najvyššie ocenenia Nitriansky samosprávny kraj a Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s  podporou Grantového systému Ministerstva kultúry SR pripravili  KONCERT krajského kola celoštátneho festivalu a súťaže SPEVÁCKYCH ZBOROV...

13. október 2010 PRÍPRAVNÝ SEMINÁR ku krajskému kolu súťaže MLADÝ MODRÁTOR 2010

 13.októbra 2010  sa v priestoroch  Centra voľného času v Komárne uskutočnil  PRÍPRAVNÝ  SEMINÁR ku krajskému kolu súťaže  MLADÝ MODRÁTOR 2010 Bol určený  študentom stredných škôl, gymnázií, mladým moderátorom a hlásateľom-amatérom  od 15 do...

1 | 2 | 3 >>