Odborné prednášky

10. máj 2010 - SKUPINOVÁ PRÁCA V PREVENCII UPLATŇUJÚCA PRVKY SOCIÁLNOPSYCHOLOGICKÉHO VÝCVIKU

Dňa 10. mája 2010  sa uskutočnil seminár v rámci prednášok sociálnej prevencie Lektorujú: PhDr. Ingrid Hupková, PhD  - poradenská psychologička - riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra a Mgr. Barbora Kuchárová  - súkromná klinická psychologička Cieľ...

16. 04. 2010 - Prevencia rakoviny hrubého čreva

Prednáška o prevencii obyvateľstva pred zákerným ochorením s novými poznatkami a novými informáciami, ktoré zúčastnení môžu ďalej odovzdať svojim priateľom, známym a najbližším. Termín konania:        16. 04. 2010, o 18:30 hod Miesto konania:...

Prevencia kriminality, protidrogová prevencia, záškoláctvo

Regionálne osvetové stredisko Komárno v spolupráci s RÚVZ a mestskými policajtmi zorganizovalo besedu na tému: " Prevencia kriminality,  protidrogová prevencia,  záškoláctvo... " Beseda sa konala dňa 18. 03. 2010  o  11:30 hod na ZŠ s VJM Eötvösa 39, Komárno Bližšie...

Prevencia obezity

Termín konania:                    28. 01. 2010, o 08:00 hod Miesto...

17.12.2010 Prevencia rakoviny hrubého čreva - prednáška

Dňa 17. 12. 2010 sa uskutočnila prednáška na tému „Prevencia rakoviny hrubého čreva“. Prednášky sa zúčastnilo 33 účastníkov. Lektormi boli PhDr. Marta Jarošová, MuDr. František Molnár a MuDr. Zoltán Benyó. Odborná prednáška zaujala všetkých zúčastnených. Dozvedeli sa o chorobe, ale...

30.11.2010 - prednáška v Pribete

Na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Pribete sa dňa 30. novembra 2010 konala prednáška na tému: Prevencia kriminality, problematika závislosti, protidrogová tematika, záškoláctvo. Prednášky sa zúčastnilo 52 žiakov zo 6. – 9. ročníkov. Po prednáške bola živá beseda k jednotlivým...

12. otóber 2010 Drogy a mentálne zdravie ...

12. októbra 2010 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre študentov SPŠ v Komárne prednášku o “drogách a mentálnom zdraví”. Prednášku predniesol lektor PhDr. Tomáš Kiss. Svojou prednáškou motivoval poslucháčov k hodnotnému životu bez drog a návykových látok....

10. mája 2010 - seminár v rámci prednášok sociálnej prevencie

Dňa 10. mája 2010  sa uskutočnil seminár v rámci prednášok sociálnej prevencie Lektorujú: PhDr. Ingrid Hupková, PhD  - poradenská psychologička - riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra a Mgr. Barbora Kuchárová  - súkromná klinická psychologička Cieľ...