Partnerské podujatia ...

Adventný koncert

Regionálne osvetové stredisko , Cirkevný zbor ECAV na Slovensku a Dom Matice slovenskej v Komárne pripravili Slávnostný adventný koncert   5. decembra 2013 o 17,00  v Evanjelickom kostole na ul. Františkánov v Komárne. K atmosfére Vianoc  patria...

KÁLIKŮV PODZIM

V rámci cezhraničnej spolupráce  23. novembra 2013 Občianské združenie Kálik v spolupráci s Zábřežskou kulturní , s.r.o.  a  Římskokatolickou farnosťou Zábřeh pozvalo náš spevácky zbor  Gaudium  z Komárna na 21.ročník prehliadky speváckych zborov ...

Jesenný deň zdravia

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne zorganizovala na Klapkovom námestí 22.októbra 2013 „Jesenný deň zdravia". Slnkom zaliaty deň sa zapíše do histórie nášho mesta. Bol výnimočný tým, že sa v centre mesta...

Piknik a farebná ceruzka - Slávnostné otvorenie nového školského roka

Rímsko - katolícky farský úrad sv. Ondreja v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne dňa 15.9.2013 zorganizoval slávnostné otvorenie nového roku 2013/14 na ZŠ Komenského.

XIII. ročník - Deň Slovenskej kultúry v Kolárove

Srdečne Vás pozývame, pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy, na Deň Slovenskej kultúry, ktorý sa uskutoční 5. júla 2013 v Kolárove.

BONSAI - SUESEKI - Komárno 2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na výstavu Bonsai – Suiseki Komárno 2013 spojenú so vzdelávacími prednáškami pre základné školy.

Svet mojím fotookom

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás pozýva na vernisáž výstavy a odovzdávanie cien fotosúťaže, organizovanú občianskym združením Artcentrum a ZUŠ v Hurbanove, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.4.2013 o 11.00 v sále ZUŠ v Hurbanove..

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA?

  Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vám aj tento rok prináša propozície  19. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou, kľúčového projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k prevencii drogových závislostí s...