Pre prípadné potreby uvádzania oficiálneho loga našej organizácie na tlačovinách Vám ponúkame grafické súbory na stiahnutie.

ROS logo.eps (2198402)
ROS logo.png (418691)